Kreatywne Stolarstwo – TYMCZASOWO ZAMKNIĘTE

Dział reklamacji i zwrotów: reklamacje@kreatywnestolarstwo.com

Dane rejestrowe:

Kreatywne Stolarstwo jest marką należąca do Konar Meble Sp. z o.o.

Konar Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Aleja Rzeczypospolitej 4/152, 80-369 Gdańsk, woj. Pomorskie. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682184. NIP 604 018 51 67, REGON 367536029. Kapitał zakładowy 39000zł w całości opłacony.

Numer BDO: 000420573

Numer rachunku bankowego: Bank PKO BP: PL03 1020 1909 0000 3802 0244 2994